Städer går mot grönare transport
2014-01-24

Städer går mot grönare transport

Runt om i världen satsar städer på grönare transportsätt. Man försöker förbättra busservicen för att motivera medborgarna att välja det miljövänligare bussalternativet framför bilen. En trend som växer sig allt snabbare runt om i världen är städers införande av cyklar som man delar på. Många städer försöker också på olika sätt främja cykeltrafiken genom att förbättra cykelbanesystemet i städerna. Genom att minska antalet bilar gör man det också mer lockande att ge sig ut på vägarna med cykel.

Ökad urbanisering skapar trafikproblem

Samtidigt ser vi en allmän urbanisering runt om i världen som gör det till en stor utmaning för städerna att klara av det växande antal människor som bor i städerna, samtidigt som man har en fungerande trafik. För första gången någonsin är det nu fler människor som bor i städerna än på landet. En allt större urban befolkning kräver bättre kollektivtrafik och förbättrade vägsystem.

En del städer bryr sig om sin miljöpåverkan och tänker på dess effekt, fast till och med i en del städer där miljöpåverkan inte är en viktig del av den politiska agendan kan man se liknande förändringar.

2004 låg transportsektorn bakom hela 13 procent av de globala växthusgasutsläppen. Man räknar med att användandet av energi inom transportsektorn kan komma att öka med hela 80 procent från 2002 till 2030. Det är den framtidsprognosen som Intergovernmental Panel on Climate Change kom fram till 2007.

Flera fördelar med miljövänliga transportalternativ

Även om idén om hållbarhet inte tilltalar styrande i alla städer, inser många att förändringar mot en mer miljömässigt hållbar transportsektor även har andra fördelar vid sidan om att sänka utsläppen. För vidare läsning om transport, se Uppsala Stadsbud.

Människor bosätter sig i städer för att sedan inse att de är överfulla med trafik, är svåra att ta sig runt i och är väldigt förorenade. På grund av det vänder sig städer till miljövänliga transportalternativ, av andra orsaker än att bara minska sitt klimatavtryck.

“Generellt sätt så ju mer tid du tillbringar pendlande, desto mindre tid får du över att spendera med familj och vänner. Du får också mindre tid över till fritidsintressen,” säger Montgomery, författaren till boken Happy City. ”Förutom att förorena luften, gör också ökad trafik att tiden som folk spenderar pendlande ökar, det finns gott om forskning som fastställer att det gör oss mindre lyckliga.”

Författaren anser att byta ut en lång pendlingssträcka mot en kort promenad oftast gör en mycket lyckligare. Generellt känner sig människor stressade av att sitta fast i trafik, därför behövs det andra alternativ.

 

2014 - Alla rättigheter - Bilarenan.se