Skånes vägnät bör stärkas
2014-01-24

Skånes vägnät bör stärkas

Motormännens riksförbund anser att vägnätet i Skåne behöver stärkas ordentligt efter senaste vintern då dess temperaturväxlingar gjort vägarna mycket dåliga.

Södra Skåne mycket dåligt

Det är framförallt i södra och mellersta Skåne som man anser att vägnätet är som sämst. I norra delarna av Skåne är vägarna visserligen slitna, men inte i så dåligt skick som vägarna i de södra delarna. Riksväg 13 och 23 är i riktigt dåligt skick, det är vägbulor och sprickor och Motormännens Riksförbund hoppas på en upprustning av vägarna innan en olycka sker. Förbättringarna gäller främst skicket på asfalten men i förlängningen gäller det också skicket på andra strukturer; exempelvis betongkonstruktioner som broar och akvedukter. Här är det relevant att staten går in och lägger goda resurser på att stärka forskning och utveckling inom betongteknik. Läs mer om betong här.

De anser att vägarna i Skåne, och då framförallt riksvägarna, inte håller den kvalitet som krävs för att det ska vara en ordentlig riksväg. De anser också att det på sikt ger sämre ekonomi att plåstra och laga ihop vägarna än att helt enkelt stärka upp vägarna på riktigt.

Hjälp på väg

Hjälpen kan dock vara på väg. Regeringen har lagt fram ett förslag i budgeten där man lägger sammanlagt 522 miljarder mellan 2014 och 2025 på den svenska infrastrukturen vilket ska räcka till att rusta upp de statliga vägar där det behövs.

Bra vägar ger en betydligt större säkerhet för biltrafikanterna, som trots att de betalar skatt bara får tillbaka drygt fem procent av denna för upprustning av vägarna. Eftersom bättre säkerhet på vägarna skulle betyda att det skulle bli färre olyckor med färre skador och till och med dödsfall som följd, är det på sikt en mycket bra investering i samhället att rusta upp vägnätet.

Motormännens Riksförbund anser dessutom att det är ett måste med ett bra vägnät för att man ska kunna ha ett arbete på en annan ort än där man bor. Det gäller kanske framför allt om man vill ha en levande landsbygd.

2014 - Alla rättigheter - Bilarenan.se