Renault vill åter igen bli störst i Iran
2014-07-14

Renault vill åter igen bli störst i Iran

Det franska bilföretaget Renault siktar nu på att återigen äntra nyckelmarknaden de en gång hade i Iran så fort den politiska situationen lättar upp sig lite. Dock råder det en stor osäkerhet om när detta kommer att ske.

Den 1 juli 2012 var Renault tvungna att stoppa sina leveranser till Iran till följd av sanktioner från den amerikanska regeringen. Detta blev en stor motgång för Renault som hade Iran som en viktig källa till försäljning. Förra året sålde Renault hela 100 783 bilar till Iran, vilket gjorde landet till det åttonde största exportlandet för bilföretaget. Renault hade under 2012 en marknadsandel i Iran på 10 %. Dock tvingades man alltså den 26e juli till att skriva av hela värdet av den uppskattade inkomsten från den förväntade försäljningen till den iranska marknaden. Detta leder rent ekonomiskt till en minskning i resultatet på 512 miljoner euro jämfört med inkomsterna i andra kvartalet. För Rackstad Bil & Delar AB som driver sin verksamhet genom att ta till vara på gamla fordon skulle detta även kunna påverka deras beläggning. Företaget har nämligen sedan några månader tillbaka en uppdarerat hemsida där man publicerar sina bildelar online. Hemsidan blir då aktuell för en internationell publik och skulle kunna nå så långt som till Iran.

2014 - Alla rättigheter - Bilarenan.se