Ökad kollektivtrafik skall bidra till bättre integration
2014-12-29

Ökad kollektivtrafik skall bidra till bättre integration

I Tingsryds kommun har flyktingmottagandet ökat markant den senaste perioden och kommer även att öka de nästkommande åren, vilket har inneburit att planering för inte bara boende och utbildning skall vara på plats för att få en fungerande integration, utan även linjetrafiken. På grund av bristande kollektivtrafik så kommer inte många av de nyanlända flyktingarna ifrån sina boenden ut på viktiga sociala aktiviteter som är en stor del av det som leder till en naturlig integration i samhället.

I en ansökan till kommunen så har man således ansökt om ersättning för att åtgärda linjetrafiken i form av förslag av utökade turer mellan Konga och Tingsryd, Urshult, och Ryd. Kommunchefen Laila Jeppsson säger i en intervju att ”… många av dem inte har bil och då behövs bra förbindelser.” Då många flyktingar blir låsta på mindre orter på grund av avsaknaden av bil minskar trivseln och många väljer sedan när tillfälle ges att flytta till en annan stad. Med en förbättring av kollektivtrafiken så kan man öka denna trivsel vilket bidrar till att man vill bo kvar på orten, vilket i sin tur resulterar i att kommunen kan göra ett bättre integrationsarbete menar Laila Jeppsson.

Frånvaron av fler busslinjer och avgångar påverkar även de nyanländas vardag då de reser till och från Vuxenutbildningen där en viktig del av den första integrationen utanför boendet tar plats. Rektor på Vuxenutbildningen Tony Lundström har för en kort tid sedan anmärkt på att på grund av detta förekommer det en hel del trängsel på eftermiddagarna då skolan är slut, vilket skulle kunna undvikas med bättre kollektivtrafik.

Om kommunens förslag godkänns så ser man att den ökade linjetrafiken skulle kunna ha sin start redan i november månad detta år. Kostnaden för förslaget skulle kosta i sin helhet 490 000 kronor per kalenderår, vilken i så fall skulle finansieras genom Länsstyrelsen och Tingsryds kommun där man tar pengar från olika tillgängliga budgetar som kommer att täcka den beskärda delen av omkostnaderna.

Integrationen hade också kunnat bli mycket bättre geom fler bussresor med teman. Det finns flera exempel på detta i andra kommuner som har varit mycket uppskattade. Håbo Buss är ett bussbolag som anordnar detta i främst Stockholmsregionen, men erbjuder även längre temaresor. Nästa temaresa är mycket populär bland barnfamiljer och är planerad att gå till Ullared

2014 - Alla rättigheter - Bilarenan.se