Nyheter från Västtrafik under Oktober
2014-01-24

Nyheter från Västtrafik under Oktober

Västtrafik har rapporterat och rapporterats om en hel del under oktober månad. Så jag tänkte att det kan vara bra att samla några av de nämnvärda nyheterna inom företaget i ett inlägg.

Västtrafik erbjuder gratis kollektivtrafik i reklamkampanj

Västtrafik lockar med bilreklam och gratisåk

I början av månaden satte Västtrafik igång en reklamkampanj som skulle attrahera nya resenären till kollektivtrafiken. Specifikt handlade de om att övertyga bilpendlare att byta färdmedel. Detta valde de att göra med en reklam inspirerad av traditionella bilreklamer, vilken belyser alla fördelar med kollektivtrafiken. Dessutom erbjuder de 200 000 hushåll att ansöka om två veckors gratis resande med Västtrafik, som ett slags "prova på" erbjudande. Hur framgångsrik kampanjen varit har de ännu inte redovisat,men tills dess kan reklamen ses nedan:

Västtrafik säger upp avtal med Bemannia

Under månadens mitt meddelade Västtrafik att Bemannia inte längre kommer hantera deras kundservice. Detta på grund av att de, enligt ett pressmeddelande från Västtrafik, inte lever upp till de krav på korta väntetider som de kommit överrens om i deras avtal. De hävdar att det varit bristande bemanning, och därför kommer Manpower ta över uppdraget inom tre månader. Strax efter detta meddelande svarade Bemannia med ett eget uttalande där de anklagar trafikföretaget för att medvetet ha gjort det omöjligt för dem att hålla full bemanning. Bemanningsföretaget har anmält händelsen till förvaltningsrätten och väntar på dom i ärendet.

Västtrafik rustar inför vintern

Vintern orsakar varje år varierande grad av problem inom kollektivtrafiken i hela Sverige. Mot slutet av oktober gick Västtrafik ut med vilka åtgärder de tagit och beslutat om för att minska framkomlighetsproblemen i vinter. Bland dessa finner vi saker som att snön som plogas inte ska hamna på hållplatser, att man tidigare ska besluta om reducerad trafik och att varje buss som stannar måste rapportera detta inom 3 minuter till Västtrafik. De har dessutom varnat för att kollektivtrafiken med största sannolikhet kommer att bli mycket trång i år; detta på grund av att många av de nya italienska spårvagnarna fortfarande har stora funktionella problem.

Ny varumärkesplattform annonseras

Ifall förberedelserna inte förbättrar trafiken tillräckligt kanske de kan återfå en del lokalt förtroende med deras nya varumärkesplattform. "En smartare livsstil" är det varumärkeslöfte de går ut med ifrån plattformen "Enkelt, Pålitligt och Smart".

Fortsatt stark resandeutveckling

Slutligen gick Västtrafik ut med uppgifter om hur resestatistiken sett ut under året. Antalet resenärer har ökat med 9 procent jämfört med september förra året, där den största ökningen skett på regionståg (16 procent).

Övriga transportnyheter

I september meddelade Idrottsbudet i Uppsala AB på sin hemsida www.idrottsbudet.se att man från och med den första oktober kommer att börja arbeta i ett nytt trafikledningssystem även på Uppsalakontoret. Detta har tidigare lanserats i både Stockholm, Göteborg och Malmö, men nu kan även kunder i Uppsalaområdet få tillgång till en ny förbättrad webbokning och möjligheter till scanningtjänster.

2014 - Alla rättigheter - Bilarenan.se