Högkapacitetsfordon bästa lösningen
2014-01-24

Högkapacitetsfordon bästa lösningen

Nordiskt vägforum ger nu ut en rapport där slutsatsen är att högkapacitetsfordon är bra att använda sig av för att möta det allt större behovet av godstransporter och samtidigt göra det bästa för miljön.

Mårten Johansson, som är teknikchef på Sveriges Åkeriföretag och en av männen bakom rapporten, säger att högkapacitetsfordon mycket väl kan vara lösningen på Sveriges ökade behov av godstransporter. Han säger även att det kan vara bra att istället för att godkänna fordonen ett och ett, jobba för att förändra så att högkapacitetsfordon har större chans att trafikera en större del av vägnätet än idag.

En energifråga

Det här är också en energifråga som väcker mångas intresse. Det handlar helt enkelt om att komma bort från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Ett första steg är sannolikt att låta kärnkraften driva den här sortens transporter. Det vore därmed också en fråga om infrastruktur, vilka elstammar som finns för att driva den här sortens trafik. Mindre lokala installatörer som G Jonasson och liknande kan räkna med ett uppsving i sådant fall.

Det gäller bland annat att undersöka och analysera vägar och broar för att det ska bli så stor potential som möjligt.

http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2013/08/21/klimatsmart-med-hogkapacitetsfordon

2014 - Alla rättigheter - Bilarenan.se